Die wetenskap agter angswekkende drome

As ons slaap, het ons brein ‘n geheel ander manier van funksionering as wanneer ons wakker is. Maar vir baie van ons, bring die slaap nie rus nie; dit bring angswekkende drome. Waarom het ons sulke drome en wat veroorsaak hulle? Dit is ‘n vraag wat al vir eeue deur navorsers en drome interpreteerders gevra word. In hierdie artikel gaan ons in dieper in op die wetenskap agter angswekkende drome en wat dit kan beteken vir ons emosionele en geestesgesondheid.

Die slapende brein

Die Slapende Brein
Wanneer ons ons oë toemaak vir ‘n goeie nag se rus, begin ons breine ‘n wêreld van drome en illusies skep. Die slaapversteuring bekend as angswekkende drome kan egter ons slaap onstuimig maak en ons nagte gevul met onaangename ervarings. Om hierdie tipe drome te verstaan, moet ons egter eers ons slaap brein beter leer ken. In hierdie afdeling sal ons ondersoek instel na die fases van slaap, die rol van die limbiese stelsel, en die invloed van neurotransmitters op drome.

Die fases van slaap

Tijdens het slapen, doorloopt het brein verschillende slaapfases. Elke slaapfase heeft zijn eigen kenmerken en is te herkennen aan veranderingen in de hersenactiviteit en lichaamsfuncties. Er zijn vier belangrijke slaapfases:

 • Slaapfase 1: Deze fase is de overgangsfase van wakker zijn naar lichte slaap. De hersenactiviteit neemt af en spierspanning vermindert. Het kan gemakkelijk verstoord worden, waardoor een persoon wakker kan worden.
 • Slaapfase 2: Gedurende deze fase daalt de lichaamstemperatuur en het hartritme. De hersenactiviteit blijft dalen, maar er zijn nog steeds korte uitbarstingen van hersenactiviteit. Dit is een diepere slaapfase en maakt ongeveer 50% tot 60% van de slaaptijd uit.
 • Slaapfase 3: Dit is ook bekend als de diepe slaapfase. De hersenactiviteit is laag en er zijn slechts enkele uitbarstingen van hersenactiviteit. Het is moeilijker om wakker te worden tijdens deze fase. Het kan over het algemeen 20% tot 25% van de slaaptijd in beslag nemen.
 • Slaapfase 4: Dit is de fase waarin we dromen en het lichaam het meest inactief is. De hersenactiviteit neemt dramatisch toe, en het is de fase waarin het herstel van het lichaam plaatsvindt. De slaapfase 4 duurt meestal ongeveer 20% van de slaaptijd en elke fase kan ertoe leiden dat we verschillende soorten dromen hebben, soms angstaanjagend.

Ook is er een slaapfase die bekendstaat als REM-slaap (Rapid Eye Movement). Dit is een fase waarin we dromen en waarin de hersenactiviteit, ademhaling en hartslag toenemen. REM maakt ongeveer 20% tot 25% van de totale slaaptijd uit en is belangrijk voor de verwerking van emoties. Een onderbreking in de REM-slaap kan bijdragen aan angstaanjagende dromen.

Die rol van die limbiese stelsel

Die limbiese stelsel is ‘n groep van breinstrukture wat betrokke is by emosies, geheue en gedrag. Dit speel ‘n belangrike rol in die ontstaan van angswekkende drome. Die limbiese stelsel is verbind tot die hipotalamus, wat ‘n rol speel in slaap-waak-siklusse en die afskeiding van stowwe wat die slaperige gevoel beïnvloed.

Limbiese stelselkomponente Betekenis

Komponent Betekenis
Amigdala Die sentrum van die limbiese stelsel, wat emosies, gedrag en geheue reguleer. Dit is veral betrokke by die verwerking van negatiewe emosies, soos vrees en angs.
Hippokampus Verantwoordelik vir die omsetting van korttermyngeheue na langtermyngeheue, wat belangrik is vir die bewaring van persoonlike herinneringe.
Cingulate gyrus Betrokke by die verwerking en regulering van emosies, sowel as die kognitiewe funksies van pynwaarneming en aandag.

Die amigdala speel ‘n belangrike rol in die ontstaan van angswekkende drome, omdat dit die mate van aktiviteit in die limbiese stelsel kan verhoog. Dit kan gebeur as daar ‘n onverwagse en emosioneel belaaide stimuli tydens slaap ontvang word. Hierdie stimuli kan ‘n terugvoeringloop veroorsaak wat die brein aktiveer en ‘n angswekkende droom veroorsaak.

Buitendien kan kroniese angs ook die aktiwiteit van die amigdala en die limbiese stelsel in die algemeen verhoog. Dit kan lei tot herhaalde aanvalle van angswekkende drome, wat die slaap verder kan onderbreek en die angs vererger.

Verwante interne skakel: Leer meer oor trauma en drome.

Die invloed van neurotransmitters

Neurotransmitters, chemikalieë in die brein wat die oordrag van inligting tussen neurone bemiddel, speel ‘n belangrike rol in die voorkoms van angswekkende drome. Die dominante neurotransmitters gedurende slaap wissel, afhangende van die slaapfase. Die twee hoof neurotransmitters wat betrokke is gedurende die REM-slaap, wanneer drome plaasvind, is serotonien en noradrenalien. Beide hierdie neurotransmitters is bekend vir hul rol in die regulering van emosies en gemoedstoestand.

Serotonien is bekend vir sy rol in die beheer van angs, depressie, en aggressie in die brein. Laevlakke van serotonien is gekoppel aan angs- en depressiewe simptome, en hoër vlakke van serotonien het ‘n kalmerende effek op die brein. Dit is die rede waarom selektiewe serotonien-heropneem-inhibeerders (SSRI’s), wat die heropname van serotonien in die brein belemmer, gebruik word om angs en depressie te behandel.

Noradrenalien is ook ‘n neurotransmitter wat ‘n rol speel in die regulering van angs. Dit is bekend dat ‘n oormaat aan noradrenalien in die brein angswekkende drome kan veroorsaak. Dit is die rede waarom medikasie wat die heropname van noradrenalien in die brein inhibeer, kan help om angswekkende drome te verminder.

Hier is ‘n tabel wat die invloed van serotonien en noradrenalien op slaap en breinfunksie saamvat:

Neurotransmitter Invloed op slaap Invloed op breinfunksie
Serotonien Bevorder slaap en help om REM-slaap te induseer Reguleer emosies en gemoedstoestand
Noradrenalien Stimuleer wakkerheid en kan aanleiding gee tot angswekkende drome Reguleer emosies en velspasie

Dit is belangrik om hierdie invloed te oorweeg wanneer daar oor die behandeling van angswekkende drome gedink word, aangesien medikasie wat neurotransmitters beïnvloed, ‘n effektiewe oplossing kan wees. Nietemin moet ‘n gekwalifiseerde gesondheidsorgwerker geraadpleeg word voordat enige medikasie gebruik word.

Soortgelyke drome

Wanneer ons aan drome dink, dink ons dikwels aan bose omen en angswekkende gebeure. Baie mense het al nagmerries gehad wat hulle laat ontwaak het met ‘n klam sweet op hulle vel en ‘n bonkende hart. Daar is ‘n aantal soortgelyke drome wat verband hou met angs, asook siektetoestande soos post-traumatiese stresversteuring en nagmerries wat gereelde angswekkende drome kan wees. Ons sal in hierdie artikel verken hoe elkeen van hierdie droomtipes verband hou met angswekkende drome en hoe hulle die emosionele gesondheid kan beinvloed.

Post-traumatiese stress versteuring drome

Post-traumatiese stress versteuring drome (PTSD) is ‘n tipe angswekkende droom wat dikwels verband hou met ‘n traumatiese gebeurtenis in die verlede. Dit kan veroorsaak dat ‘n persoon herinneringe in sy droom ervaar, wat kan lei tot herbelewing van die traumatiese gebeurtenis en verskeie fisiese en emosionele reaksies.

Hier is ‘n tabel wat die kenmerke van PTSD drome opsom:

Kenmerke van PTSD drome
Herinneringe aan die traumatiese gebeurtenis
Vermenging van herinneringe met verbeelding
Nagmerries of herhaalde drome oor die traumatiese gebeurtenis
Angs, angs-gevoelens en ander emosionele reaksies
Fisieke reaksies soos skrik, swaeterige handpalms en ‘n hartkloppeling

PTSD drome kan baie intens wees en kan lei tot ernstige emosionele en fisieke gevolge. Hierdie tipe droom kan ook lei tot versteurde slaap, wat ‘n aantal ander gesondheidsprobleme kan veroorsaak. Daarom is dit belangrik om die nodige behandeling te ontvang indien jy aan PTSD ly.

Indien jy meer wil leer oor angswekkende drome, kan jy ons artikel oor verskeie tipes angsdrome bekyk. As jy wil leer hoe om die aanwesigheid van angs in jou lewe te gebruik, kan jy ons artikel oor positief bly met angswekkende drome lees.

Nagmerries en herhaalde drome

Nagmerries en herhaalde drome

Nagmerries is ook ‘n tipe aanstellende droom en is baie algemeen. Dit word veroorsaak deur verskeie faktore soos spanning, medikasie, psigiatriese toestande en ‘n ongesonde leefstyl. Dit kan selfs verband hou met trauma of enige emosionele ervaringe wat nie verwerk is nie. Nagmerries kan baie intens wees, en kan ‘n mens laat ontwaak met ‘n gevoel van skok, angs of selfs die moeite om asem te haal.

Herhaalde drome is ‘n ander tipe aanstellende droom wat baie ongemaklik kan wees, veral as dit gereeld voorkom. Dit verwys na ‘n droom wat steeds herhaal word, soms vir ‘n paar nagte of selfs oor ‘n lang periode van tyd. Dit kan veroorsaak word deur sekere medikasie of slaaptoestande, maar korrelasie tussen herhalende drome en traumastres versteuring(PTSS) het ook gevind.

Herhalende drome kom dikwels voor in ‘n mens se kinderdae en kan verband hou met onverwerkte emoisienele ervaringe of emosionele probleme. Dit is belangrik om herhalende drome te bespreek met ‘n terapeut of professionele gesondheidsorgverskaffer om te verstaan ​​waarom die drome voorkom en om effektiewe maniere te vind om dit te hanteer en te verbeter.

Tipe drome Verwysings vir verdere lees
Tips teen angstige drome /tips-tegen-angstige-dromen/
Hoe angst drome interpret? /hoe-anngsdroom-interpret/
Slaapversteuring en angsdrome /slaapversteuring-angsdrome/
Hulp vir angswekkende drome by kinders /help-angswekkende-drome-kinders/
Psigologiese impak van angswekkende drome /psigologiese-impak-van-angswekkende-drome/
Spirituele en kulturele oortuigings in angswekkende drome /spirituele-en-kulturele-oortuigings-in-angswekkende-drome/

Angswekkende drome en emosionele gesondheid

Angswekkende Drome En Emosionele Gesondheid
Die wereld van drome is ‘n komplekse en dikwels raaiselagtige een, veral wanneer dit kom by drome wat angs wek. Hierdie drome kan ‘n impak hê op ons wakkerword-ervaring en kan ons emosionele gesondheid beïnvloed. Die verband tussen angswekkende drome en emosionele gesondheid is ‘n belangrike een om te verken, en dit is wat ons nou gaan doen. Ons gaan kyk na hoe hierdie tipes drome verband hou met emosionele gesondheid, asook die verband tussen slaapwanorde en geestesgesondheid.

Die verband tussen angswekkende drome en emosionele gesondheid

Een van die belangrikste redes vir die onaangename en emosioneel stresvolle aard van angswekkende drome, is die sterk verband tussen hierdie tipe drome en emosionele gesondheid. ‘n Goeie manier om hierdie verband te verduidelik is deur ‘n tabel te gebruik:

Emosionele gesondheid Ansgwekkende drome
Chroniese stres: Angswekkende drome kan dikwels ‘n gevolg wees van chroniese stres en angs. Wanneer die brein aanhoudend blootgestel word aan stresvolle situasies, neem die aktiwiteit in die limbiese stelsel toe. Dit kan lei tot angswekkende drome.
Emosionele trauma: Nagmerries en angswekkende drome kan ook ‘n aanduiding wees van emosionele trauma, soos ‘n ervaring van geweld, verlies of traumatiese gebeurtenisse. Hierdie drome kan wees wat reste respectiewelik ‘n onoplosbare of onverwerkbare affek te wees, simboleer herinnerings van wat gebeur HET.
Geestesgesondheid en slaapwanorde: Angswekkende drome kan ook geassosieer word met geestesgesondheid. Navorsing het aangetoon dat daar ‘n sterk verband is tussen slaapwanorde en verskeie geestesgesondheidsprobleme, insluitend psigiatriese gestremdheid. Depressie, angs en bipolere versteurings is voorbeelde van geestesgesondheidsprobleme wat geassosieer kan word met angswekkende drome.

Soos hierdie tabel illustreer, is daar ‘n sterk verband tussen angswekkende drome en emosionele gesondheid. Chroniese stres, emosionele trauma en geestesgesondheid en slaapwanorde is al drie faktore wat ‘n rol kan speel by hierdie verband. Dit is belangrik om hierdie verband in gedagte te hou as jy jou eie ervarings met angswekkende drome evalueer en besluit watter tipe behandeling die beste vir jou is.

Slaapwanorde en geestesgesondheid

Slaapwanorde kan nadelige effekte op die geestesgesondheid hê, omdat slaap en geestesgesondheid nou verbind is. Slaapdeprivasie, oftewel nie genoeg slaap kry nie, kan geestesongesteldheid veroorsaak. Dit kan die risiko vir depressie, angs, bipolêre versteuring en selfmoordgedagtes verhoog.

Mense met chroniese slapeloosheid loop ook ‘n hoër risiko vir geestesongesteldheid. Dit kan ‘n sielkundige effek hê op die persoon se gevoel van welwees en selfbeeld, wat heelwat stres kan veroorsaak.

Daar is ook ‘n verband tussen slaapapnee en geestesgesondheid. Mense met slaapapnee kan baie min slaap kry en ‘n tekort aan suurstof in die liggaam ervaar. Dit kan veroorsaak dat die persoon siek voel, ‘n lae energievlak ervaar en ook geheue- en konsentrasieverlies ervaar.

Dit is daarom belangrik om te verseker dat jy genoeg slaap kry om ‘n gesonde geestesgesondheid te behou. As jy probleme ondervind met slaap, kan jy ‘n professionele raadpleeg om jou te help om jou slaappatrone te verbeter en sodoende jou geestesgesondheid te beskerm.

Die behandeling van angswekkende drome

Wanneer angswekkende drome ‘n impak op jou lewe begin hê, kan dit nodig wees om behandeling te soek. Dit is belangrik om die regte behandeling te kies, aangesien dit kan help om die impak op jou algemene welstand te verminder. In hierdie afdeling van die artikel sal ons kyk na verskeie behandelingsopsies wat beskikbaar is vir mense wat met angswekkende drome sukkel.

Kognitiewe gedragsterapie

Kognitiewe gedragsterapie is ‘n behandelingsmetode wat baie suksesvol is in die behandeling van angswekkende drome. Hierdie terapie fokus op die identifisering en verandering van negatiewe gedagtes en gedragspatrone wat aanleiding gee tot die drome.

Stappe in kognitiewe gedragsterapie vir die behandeling van angswekkende drome kan insluit:

 • Assessering van die oorsaak van die drome en die uitlegging daarvan
 • Identifisering van negatiewe gedagtes wat verband hou met die drome
 • Uitdagend van hierdie gedagtes en die implikasies daarvan
 • Verandering van negatiewe gedagtes na meer realistiese en positiewe gedagtes
 • Implementering van nuwe, positiewe gedrag om die drome te verminder

Die doel van kognitiewe gedragsterapie is om ‘n positiewe verandering in gedrag en denke aan te bring wat sal lei tot bemoedigende resultate in die behandeling van angswekkende drome. In sommige gevalle kan hierdie terapie gewysig word om aan die spesifieke vereistes van die individu te voldoen. Dit kan ‘n meer gepersonaliseerde benadering insluit wat spesifiek gerig is op die persoon se unieke situasie en omstandighede.

Dit is belangrik om te onthou dat kognitiewe gedragsterapie ‘n tydrowende proses kan wees. Dit vereis toewyding en vasberadenheid, maar in die einde kan dit baie positiewe uitkomste bied vir die behandeling van angswekkende drome.

Medikasie

Een van die behandelingsopsies vir angswekkende drome is medikasie. Dit kan ingesluit word as deel van die behandeling van ‘n algemene angsversteuring, depressie of PTSD. Dit is egter belangrik om te verstaan dat medikasie nie ‘n permanente oplossing is nie, maar eerder ‘n tye-laaie-werkende oplossing vir die behandeling van symptome. Sommige van die medikasie wat gebruik word vir die behandeling van angswekkende drome sluit die volgende in:

Medikasie Beskrywing
Antidepresiva: Hierdie tipe medikasie kan help om die simptome van angs en depressie te verlig. Selektiewe serotonin-heropname-inhiberende antidepresiva (SSRI’s) en trisikliese antidepressante is die mees algemene tipes wat gebruik word.
Benzodiazepiens: Dit is ‘n kalmeermiddel wat baie vinnig kan help om angs en gespannenheid te verminder. Dit is egter vanweë die risiko van verslawing en die moontlikheid van ernstige newe-effekte nie altyd die beste keuse nie.
Prazosin: Dit is ‘n medikasie wat oorspronklik gebruik is vir die behandeling van hoë bloeddruk, maar wat nou ook gebruik word vir die behandeling van PTSD en angswekkende drome. Dit werk deur die verlaging van adrenalienvlakke in die liggaam.

Dit is belangrik om die voor- en nadele van medikasie met ‘n professionele gesondheidsorgwerker te bespreek voordat besluit word om dit te gebruik vir die behandeling van angswekkende drome. Sommige medikasie kan newe-effekte hê en dit kan ook nie vir almal werk nie. In sommige gevalle kan ‘n kombinasie van medikasie en terapie die beste oplossing wees.

Ontspanningstegnieke

Ontspanningstegnieke

Wanneer dit kom by die behandeling van angswekkende drome, kan ontspanningstegnieke ‘n nuttige benadering wees om die onderliggende oorsaak van die droom aan te spreek en te verbeter.

Hieronder volg ‘n paar van die mees gebruikte ontspanningstegnieke wat daar beskikbaar is:

 • Asemhalingsoefeninge. Die gebruik van ‘n paar rustige asemhalingsoefeninge kan baie help om spanning in die liggaam te verminder. Hierdie oefeninge kan ingesluit word as deel van ‘n daaglikse meditasie praktyk of eenvoudig as jy voel dat jy dit nodig het om te kalmeer.
 • Musiek terapie. Baie mense vind dat musiek kan bydra om hulle te help kalmeer en te ontspan. Om te luister na musiek wat jy aangenaam vind, of om musiek terapie te voleindig, is ‘n waardevolle manier om spanning te verminder wanneer jy voel oorweldig deur angswekkende drome.
 • Joga. Joga is ‘n praktyk wat die liggaam en die gees verenig. Dit fokus op die balans van die liggaam deur houdings, asemhalingsoefeninge en meditasie praktyke in te sluit. Dit kan ‘n baie effektiewe manier wees om die ontstaan van angswekkende drome te voorkom, deurdat dit help om stress te verminder en geestelike welstand te bevorder.
 • Progressiewe spierontspanning. Hierdie tegniek betrek die aktiewe spanning en ontspanning van verskeie spiergroepe in die liggaam. Dit kan baie nuttig wees om die adrenalien wat deur angswekkende drome veroorsaak word, te verminder. Die praktyk behels die aktivering van individuele spiergroepe in die liggaam en dan om dit stadig te ontspan en loslaat.

Dit is ‘n goed idee om meer as een tegniek te gebruik om uit te vind wat werk vir jou. Die onderhoud van ‘n gesonde slaapomgewing, gesonde doelwitte deur die dag en ‘n praktiese benadering tot die behandeling van angswekkende drome, kan jou help om meer rustige slaap te kry en om beter emosionele gesondheid te ervaar.

Slote opmerkings

Na die bespreking van die wetenskap agter angswekkende drome, is dit belangrik om te onthou dat daar behandeling beskikbaar is vir mense wat daaraan ly. Dit is ook belangrik om te besef dat daar ‘n sterk verband is tussen die emosionele gesondheid en slaapwanorde. Mens kan nie eenvoudig net ‘n vervangbare hoeveelheid slaap aanvul nie – dit is ‘n kritieke deel van ons gesondheid en welstand.

As jy aanhoudend angswekkende of verontrustingwekkende drome het, is dit belangrik om hulp te soek. Kognitiewe gedragsterapie en medikasie kan beide gebruik word om hierdie drome te behandel, en ontspanningstegnieke soos diep asemhaling, meditasie of progressiewe spierontspanning kan ook help om ‘n beter nagrus te verseker.

Onthou dat slaap ‘n belangrike deel van jou gesondheid is, en dat angswekkende drome nie iets is wat jy net hoef aan te vat nie – daar is hulp beskikbaar as jy voel dat jy dit nodig het. Wanneer jy slaapgereed is, kan jy meer energie hê, fokus beter, beter emosioneel wees en oor die algemeen ‘n beter lewe lei. Moenie laat dat angswekkende drome jou daarvan weerhou nie. Hulp is beskikbaar, en jy kan weer sonder angswekkende drome slaap.

Gereelde Vrae

Wat veroorsaak angswekkende drome?

Angswekkende drome kan veroorsaak word deur ‘n wye verskeidenheid faktore, soos hoë vlakke van stres of trauma, mediese aandoenings, slaapwanorde en selfs sekere medikasie.

Hoe kan ‘n mens die frekwensie van angswekkende drome verminder?

Dit kan help om ‘n rustige slaapomgewing te skep en daagliks te praktiseer met ontspanningstegnieke soos meditasie of musiekluistering voor slaaptyd.

Is daar ‘n genetiese neiging tot angswekkende drome?

Daar is aanwysings dat daar ‘n genetiese faktor kan wees in die neiging tot angswekkende drome, maar navorsing hieroor is nog nie volledig nie.

Hoe kan angswekkende drome my emosionele gesondheid beïnvloed?

Angswekkende drome kan ‘n impak hê op emosionele gesondheid deur ‘n gevoel van angs te veroorsaak wat na slaaptyd voortduur. Dit kan lei tot probleme soos depressie of ‘n algemene gevoel van ontwrigting.

Wat is die beste behandeling vir angswekkende drome?

Dit hang af van die oorsaak van die drome en individuele omstandighede. Kognitiewe gedragsterapie, medikasie en ontspanningstegnieke kan almal effektief wees.

Kan slaapwanorde angswekkende drome veroorsaak?

Ja, verskeie slaapwanorde soos slaapapnee en slaapbewegingsversteuring kan angswekkende drome veroorsaak of vererger.

Wanneer moet ‘n mens hulp soek vir angswekkende drome?

As angswekkende drome ‘n invloed begin hê op daaglikse funksionering, is dit tyd om hulp te soek by ‘n professionele gesondheidsorgverlener.

Is daar ‘n verband tussen tipe persoonlikheid en angswekkende drome?

Daar is aanwysings dat sekere persoonlikheidstipes meer geneig is tot angswekkende drome, maar hierdie verband is nog nie ten volle verstaan nie.

Wat is die rol van ‘n terapeut in die behandeling van angswekkende drome?

‘n Terapeut kan help om die onderliggende oorsaak van angswekkende drome te identifiseer en effektiewe behandelingsopsies voor te stel, soos kognitiewe gedragsterapie om negatiewe denkpatrone te verander.

Hoe kan ‘n mens angswekkende drome voorkom?

Daar is nie ‘n manier om angswekkende drome 100% te voorkom nie, maar dit kan help om ‘n gesonde lewenstyl te handhaaf, stress te beheer en onderliggende mediese kondisies te behandel wat kan bydra tot die ontwikkeling van hierdie drome.

Verwysings

Leave a Comment