Gebruiksvoorwaardes

Deur hierdie webwerf te gebruik, erken jy dat jy die volgende gebruiksbepalings en -voorwaardes sonder beperking of beperking aanvaar. Lees asseblief hierdie bepalings en voorwaardes noukeurig deur voordat u hierdie webwerf gebruik. Hierdie bepalings en voorwaardes kan enige tyd hersien word deur hierdie plasing op te dateer. Daarom is jy gebonde aan alle hersienings en moet hierdie bladsy gereeld besoek om die huidige bepalings en voorwaardes waaraan jy gebonde is, te hersien.

Inligting verskaf deur dreamingafrica.org (die “Diens”) is algemeen van aard en is nie bedoel om ‘n plaasvervanger vir professionele advies te wees nie. Ons verskaf inhoud op hierdie dienste as ‘n diens aan jou. Alle inligting word “soos dit is” verskaf sonder enige waarborg van enige aard, hetsy uitdruklik, geïmpliseer of statutêr. Hierdie vrywaring sluit, sonder beperking, alle waarborge van verhandelbaarheid, geskiktheid vir ‘n spesifieke doel en nie-skending in. Terwyl ons poog om akkurate inligting te verskaf, maak ons ​​geen vertoë, beloftes of waarborge oor die akkuraatheid of volledigheid van inligting verskaf deur dreamingafrica.org. Inligting verskaf deur dreamingafrica.org kan enige tyd sonder kennisgewing verander, hersien of gewysig word. dreamingafrica.org aanvaar geen verantwoordelikheid vir die algemene inligting wat op enige van sy bladsye verskaf word nie.

Die inligting wat op die webwerf en sy komponente verskaf word, word slegs vir inligtingsdoeleindes aangebied. Besoekers gebruik inhoud van dreamingafrica.org op hul eie risiko. Hierdie webwerf is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir die akkuraatheid, bruikbaarheid of beskikbaarheid van enige inligting wat deur die webwerf oorgedra of beskikbaar gestel word nie. In geen geval sal dreamingafrica.org teenoor enige derde party aanspreeklik wees vir enige skade wat verband hou met die gebruik of nie-gebruik van die inhoud daarvan nie, hetsy eise gebaseer op kontrak, onreg of ander regsteorieë.

dreamingafrica.org mag nie inligting oor mediese toestande, diagnose of behandeling bevat nie. Dit bevat dalk nie al die inligting wat van toepassing is op jou persoonlike situasie nie. Die inhoud is nie bedoel om diagnosties te wees nie en moet nie gebruik word as ‘n plaasvervanger vir ‘n konsultasie met jou dokter nie.

dreamingafrica.org bied die inligting op hierdie webwerf aan slegs vir die doel om verbruikers op te voed. dreamingafrica.org is nie ‘n vervaardiger of verkoper van enige van die produkte wat op hierdie webwerf beskryf word nie. dreamingafrica.org onderskryf geen produk, diens, verskaffer of verskaffer wat in enige van sy artikels of gepaardgaande advertensies genoem word nie. dreamingafrica.org waarborg nie dat produkbeskrywings of enige ander inhoud op die webwerf akkuraat, volledig, betroubaar, aktueel of foutvry is nie.

Deur hierdie Dienste te gebruik, erken jy dat gebruik op jou eie risiko is, insluitend verantwoordelikheid vir alle koste verbonde aan die instandhouding of herstel van enige toerusting wat jy in verband met hierdie Dienste gebruik.

Ons diens laat jou toe om sekere inligting, teks, grafika, video’s of ander materiaal (“Inhoud”) te plaas, te skakel na, te stoor, te deel en beskikbaar te stel. Jy is verantwoordelik vir die inhoud wat jy op die Diens plaas, insluitend die wettigheid, betroubaarheid en toepaslikheid daarvan.

Deur Inhoud na die Diens te plaas, verteenwoordig en waarborg jy dat: (i) die Inhoud joune is (jy besit dit) en/of jy het die reg om dit te gebruik en die reg om aan ons die regte en lisensie toe te staan ​​soos in hierdie bepalings voorsien. en voorwaardes, en (ii) om jou Inhoud op die Diens te plaas, skend nie die privaatheidsregte, publisiteitsregte, kopiereg, kontraktuele regte of enige ander regte van enige persoon of entiteit nie. Ons behou die reg voor om die rekening te beëindig van enigiemand wat outeursreg skend.

Jy behou alle regte op enige Inhoud wat jy indien, plaas of op die Diens vertoon en is verantwoordelik vir die beskerming van daardie regte. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid nie en aanvaar geen aanspreeklikheid vir Inhoud wat jy of derde partye op of deur die Diens plaas nie. Deur Inhoud met behulp van die Diens te plaas, verleen jy ons egter die reg en lisensie om sodanige Inhoud op en deur die Diens te gebruik, te wysig, publiek te vertoon, te reproduseer en te versprei. Jy stem in dat hierdie lisensie die reg insluit om jou Inhoud beskikbaar te stel aan ander gebruikers van die Diens, wat ook jou Inhoud mag gebruik onderhewig aan hierdie bepalings.

In gedeeltelike oorweging van jou toegang tot ons Dienste en gebruik van die inhoud, stem jy in dat dreamingafrica.org op geen manier verantwoordelik sal wees vir jou besluite of aksies of gebreke wat voortspruit uit jou gebruik van die inhoud nie. As jy nie tevrede is met ons Dienste of hul inhoud nie (insluitend hierdie gebruiksvoorwaardes), is jou enigste en eksklusiewe remedie om op te hou om ons Dienste te gebruik.

As jy enige vrae het oor hierdie gebruiksvoorwaardes, kontak ons asseblief.