Positief bly na ‘n droom van ontslag

Jy het net ‘n droom gehad waar jy jou werk verloor het. Jou hart klop in jou keel en jy hou jou asem in terwyl jy prober om terug te dink aan wat daardie droom kon beteken. Moet jy jou werk begin uitpak of is daar dalk ‘n ander boodskap wat hier agter skuil? Hierdie droom kan jou perplex laat voel, maar moenie bekommerd wees nie – daar is baie mense wat dieselfde droom gehad het en jy is nie alleen nie. In hierdie artikel gaan ons kyk na die betekenis van ‘n droom van ontslag en gee ons praktiese wenke oor hoe om positief te bly en ontslag in die werklike lewe te voorkom.

Wat beteken ‘n droom van ontslag?

Wat Beteken 'N Droom Van Ontslag?
‘n Droom van ontslag kan ‘n verwarrende ervaring wees en kan jou emotioneel van streek maak. Dit is belangrik om te onthou dat jy nie altyd drome letterlik moet interpreteer nie, maar dit mag steeds ‘n betekenisvolle boodskap dra. In die volgende afdeling sal ons ‘n dieper kyk na die betekenis van ontslag in ‘n droom en die redes waarom jy hieroor kan droom. As jy meer wil weet oor hoe om ontslagdrome te interpreteer, kan jy ons artikel oor hoe om ontslagdrome te interpreteer besoek.

Die betekenis van ontslag in ‘n droom

Betekenis Interpretasie
Ontslag neem Voel van ontslae raak wat ‘n deel van jou identiteit is.
Ontslaan word Gevoel van die verlies van kontrole of mageloosheid.
Ontslag gee Behoefte om ‘n persoon of situasie te verlaat wat nie langer ‘n positiewe bydrae lewer tot jou lewe nie.

Wanneer jy van ‘n droom van ontslag ervaar, kan dit baie verwarrend en verontruswend wees. Dit kan jou wakker laat skrik en selfs paniekerig voel oor jou werksekerheid en toekomstige loopbaan. Maar wat beteken dit as jy van ontslag droom?

Die interpretasie van ‘n droom van ontslag hang af van die spesifieke situasie in jou droom en jou gewaarwordings daarvan. Hierbo is ‘n paar algemene betekenisse wat verband hou met drome van ontslag:

– Ontslag neem: dit dui op ‘n gevoel van verlies oor ‘n deel van jou identiteit. Dit kan beteken dat jy ‘n werkrol of posisie moet verlaat wat ‘n groot impak het op jou selfbeeld.
– Ontslaan word: dit kan ‘n teken wees van die gevoel van verlies van kontrole of mageloosheid oor sekere aspekte in jou lewe. Dit kan weerspieël dat jy jou nie op jou gemak voel met sekere verantwoordelikhede of dat jy voel dat jy nie genoeg vaardighede of kennis het nie.
– Ontslag gee: dit kan ‘n aanduiding wees van die behoefte om ‘n persoon of situasie te verlaat wat nie langer ‘n positiewe bydrae tot jou lewe lewer nie. Dit kan weerspieël dat jy voel dat jy nie in harmonie is met ‘n kollega of werkomgewing nie en op soek is na ‘n beter pasmaatjie.

Dromers moet onthou dat hierdie betekenisse net algemene riglyne is en dat die interpretasie van ontslagdrome in ‘n persoonlike konteks moet plaasvind. Daar mag ander faktore wees wat bydra tot die betekenis van jou droom.

Waarom droom jy van ontslag?

Het kan verontrustend zijn om te dromen van ontslag, maar het kan ook een kans zijn om te begrijpen wat er aan de hand is in ons onderbewustzijn. Er zijn verschillende redenen waarom iemand kan dromen van ontslag, zoals te zien in de onderstaande tabel:

Reden Betekenis
Werkstress Als iemand moeite heeft om de werkdruk aan te kunnen, is het mogelijk dat ze dromen over ontslag. (bron)
Loopbaanverandering Als iemand moeite heeft om vooruitgang te boeken in hun beroep, kan hun onderbewustzijn dit vertalen in het beëindigen van hun huidige werk. (bron)
Financiële zorgen Financiële problemen kunnen leiden tot dromen over ontslag, vooral als iemand zich zorgen maakt over het verliezen van hun inkomen. (bron)
Werkervaring Als iemand in hun huidige werk niet tevreden is over hun ervaringen, kan hun onderbewustzijn dromen over ontslag creëren als een manier om te ontsnappen en iets nieuws te proberen. (bron)
Dromen als waarschuwing Soms kan een droom over ontslag ook een waarschuwing zijn om bepaalde situaties op het werk te vermijden of om je houding op het werk te veranderen. (bron)

Hoewel een droom van ontslag angstaanjagend kan zijn, kan het begrijpen van de reden achter de droom een ​​moment van reflectie bieden. Door te herkennen wat er aan de hand is in ons onderbewustzijn, kunnen we ons bewuster worden van wat er in ons wakkere leven gebeurt en kunnen we ons beter wapenen tegen negatieve emoties.

Hoe om positief te bly na ‘n droom van ontslag

Na ‘n droom van ontslag kan dit moeilik wees om positief te bly en jouself gerus te stel dat alles reg sal wees. Dit kan jou selfvertroue in jou werk en in jouself benadeel. Daar is egter maniere om positief te bly en jouself te motiveer om voort te gaan. Dink aan die droom as ‘n geleentheid om te groei en jou werkethiek te verbeter. Hier is ‘n paar praktiese stappe wat jy kan volg om positief te bly na ‘n droom van ontslag.

1. Fokus op die positiewe

Wanneer jy wakker word ná ‘n droom van ontslag, kan dit maklik wees om oorweldig te raak met negatiewe gedagtes. Dit kan jou gemoedstemming beïnvloed en jou minder gemotiveerd maak om aan jou werk te begin. Daarom is dit belangrik om op die positiewe te fokus om jouself aan te moedig en positief te bly. Hier is ‘n paar maniere om die positiewe te fokus:

 • Moedig jouself aan: Erken jouself vir die goeie dinge wat jy vir jou maatskappy doen. Fokus op jou suksesse en prestasies om jouself aan te moedig. Dit sal help om jou vertroue op te bou en jou positief te hou.
 • Skep ‘n positiewe omgewing: Soek positiewe spanlede of kollegas om jou om te hê en wees in kontak met hulle. Dit kan jou meer gemotiveerd maak om jou werk te geniet en sal die kans verminder dat jy weer van ontslag sal droom.
 • Konsentreer op jou sterk punte: Jy het sekere vaardighede en vermoëns wat uniek is en jou waardevol maak vir jou maatskappy. Fokus op hierdie vermoëns en gebruik hulle om jou sukses te behaal.
 • Sien die geleentheid: Dink aan ontslag as ‘n geleentheid om te groei en ander geleenthede te ontdek. Dit kan jou help om positief te bly en voort te gaan met die volgende stap in jou loopbaan.

Deur op die positiewe te fokus kan jy jouself aanmoedig, jou gemoedstemming verbeter en nuwe geleenthede ontdek. Bly positief en kyk na die toekoms met vertroue en entoesiasme.

2. Onthou dat dit net ‘n droom is

Een van die belangrikste stappe om positief te bly na ‘n droom van ontslag is om te onthou dat dit net ‘n droom is. Dit kan moeilik wees om jouself daarvan oortuig dat dit nie ‘n voorbode van die toekoms is nie, maar daar is ‘n paar maniere wat jy dit kan doen.

1. Wees realisties
Probeer om jou droom in perspektief te plaas deur die realiteit van jou huidige situasie te onthou. As jy ‘n stabiele werk het en daar is geen aanduidings dat jy gaan ontslaan word nie, is die kans groot dat die droom net jou onderbewussyn se manier is om jou vrese uit te werk.

2. Sê vir jouself dat jy veilig is
Wanneer jy wakker word na ‘n droom van ontslag, herinner jouself daaraan dat jy veilig en beskerm is. Jy is nog steeds in beheer van jou lewe en kan positiewe stappe neem om die toekoms te verbeter.

3. Maak ‘n plan van aksie
As jy wel bekommerd is oor die moontlikheid van ontslag, maak ‘n plan van aksie om jouself voor te berei. Maak ‘n proses om jou vaardighede te verbeter en kyk rond vir moontlikhede buite jou huidige werk.

4. Moenie jouself toelaat om in ‘n negatiewe spiraal te beland nie
Moet nie toelaat dat jou droom van ontslag jou in ‘n negatiewe spiraal laat val nie. Ondersoek wat jy voel en probeer om dit op ‘n positiewe manier te interpreteer. Moenie toelaat dat die droom jou selfvertroue skud nie.

Kortom, onthou dat ‘n droom van ontslag net ‘n droom is en dit nie die toekoms voorspel nie. Deur realisties te wees, jouself te herinner dat jy veilig is, ‘n plan van aksie te maak en nie toelaat dat jy in ‘n negatiewe spiraal beland nie, kan jy positief bly en jouself in ‘n beter posisie plaas om die toekoms te trotseer.

3. Soek raad

Een van die beste stappe wat jy kan neem om positief te bly na ‘n droom van ontslag, is om advies te soek. Hierdie advies kan van vriende, familie of professionele bronne kom. Dit kan jou help om ‘n nuwe insig in jou situasie te kry en moontlik ‘n plan van aksie te ontwikkel om ontslag te voorkom. Hier is ‘n paar plekke waar jy raad kan soek:

Plek om raad te soek Rede om hier raad te soek
Uitvoerende loopbaanadviseurs Hulle het professionele insig in jou beroep en kan jou help om ‘n loopbaanplan te ontwikkel.
Human Resources Hulle kan jou help om jou werksituasie beter te verstaan en moontlik oplossings voorstel om ontslag te voorkom.
Lewe / loopbaan coaches Hulle kan jou help om jouself beter te verstaan en jou loopbaan doelwitte te bepaal.
Freelance skrywers Hulle kan jou help om jou CV of sollicitasiebrief te hersien en te verbeter.
Vriende en familie Hulle kan jou emosionele ondersteuning bied en ‘n ander insig in jou situasie gee.

Jou doel moet wees om die beste persoon te vind om te help met jou spesifieke situasie. Moenie skaam wees om raad te vra nie, aangesien ‘n ander perspektief jou kan help om oplossings te vind vir ‘n probleem wat jy dalk nie alleen kan oplos nie.

4. Fokus op jou werkethiek

Om positief te bly na ‘n droom van ontslag, is dit belangrik om op jou werkethiek te fokus. Hier is ‘n paar maniere om jou werkethiek te verbeter:

 • 1. Wees betroubaar: Maak seker jy hou altyd jou afsprake en aflewerings.
 • 2. Wees verantwoordelik: Neem verantwoordelikheid vir jou eie werk en wees bereid om die nodige verantwoording te neem.
 • 3. Wees lojaal: Toon lojaliteit teenoor jou werkgewer en kollegas en handel in die beste belang van die organisasie.
 • 4. Wees pro-aktief: Moenie net wag vir instruksies nie, wees pro-aktief en plan vir die toekoms.
 • 5. Wees betrokke: Raak betrokke by projekte en aktiwiteite buite jou normale pligte en toon belangstelling in die sukses van die organisasie.
 • 6. Wees professioneel: Hanteer enige situasie professioneel en met respek teenoor jou kollegas en kliënte.

Deur op hierdie punt te fokus, kan jy jouself as ‘n waardevolle werknemer bewys en ‘n positiewe bydrae aan die organisasie lewer. Dit kan ook help om jouself ten volle te fokus op jou werk en jouself te verbeter in die areas waar jy dalk agterloop. Onthou, positiewe werkethiek kan ‘n groot verskil maak in enige werksomgewing en kan jou help om suksesvol te wees, ongeag of jy ‘n droom van ontslag gehad het of nie.

Praktiese wenke om ontslag te voorkom

Praktiese Wenke Om Ontslag Te Voorkom
As jy ‘n droom van ontslag gehad het, kan dit ‘n aanduiding wees dat jy ‘n bietjie onseker voel oor jou werk. Gelukkig is daar ‘n paar praktiese wenke wat jy kan volg om die kans op ontslag te verminder. Hier is ‘n paar dinge waarop jy kan fokus om te verseker dat jy positief bly en jou werk behou.

1. Praat met jou kollegas

Een praktiese wenk om ontslag te voorkom, is om met jou kollegas te praat. Hierdie stap kan jou help om te verstaan hoe hulle voel oor die werk, en of hulle dalk dieselfde ervarings as jy beleef. Dit kan ook ‘n geleentheid skep om terugvoer te kry oor jou werkprestasie en om hulp te vra waar dit nodig is.

Voordelige faktore

Praat met jou kollegas kan baie voordelig wees, omdat dit die volgende faktore kan bewerkstellig:

Faktor Beskrywing
Toewyding en motivering Deur inligting oor jou werkprestasie te bekom, kan jy jouself uitdag om harder te werk en meer aan die maatskappy te gee. Dit kan lei tot verbeterde toewyding en motivering.
Netwerkgeleenthede Jou kollegas kan jou in verbinding bring met netwerkgeleenthede in die industrie. Dit kan lei tot nuwe loopbaanmoontlikhede en verdere groei.
Vertrouensband Wanneer jy met jou kollegas praat, skep jy ‘n vertrouensband en kan jy hulp vra en aanbied om hulle te help waar nodig. Dit kan ‘n positiewe en ondersteunende werksomgewing skep.

Stappe om te volg

Om suksesvol met jou kollegas te praat, kan die volgende stappe help:

 1. Stel ‘n tyd en plek voor waar jy die gesprek kan hê en sorg dat dit nie in ‘n baie besige tyd is nie.
 2. Wees eerlik oor jou gevoelens en ervarings, maar moenie ander kollegas swartmaak nie.
 3. Luister na hulle siening oor die situasie en probeer oplossings vind wat vir almal werk.
 4. Hou die gesprek professioneel en respekvol.

Deur met jou kollegas te praat, kan jy ‘n ondersteunende werksomgewing skep en ‘n beter verhouding met hulle vorm. Dit kan lei tot ‘n positiewe verandering in jou werkervaring en kan voorkom dat jy ontslag neem.

2. Werk hard en wees gemotiveerd

Een van die praktiese wenke om ontslag te voorkom is om hard te werk en gemotiveerd te wees in jou werk. Deur jou beste te doen en positief te bly, kan jy wys dat jy ‘n waardevolle werknemer is wat nie sommer vervang kan word nie.

Hier is ‘n paar maniere om hard te werk en gemotiveerd te bly:

Vind betekenis in jou werk Vind ‘n doel in wat jy doen. Dit kan beteken om te weet dat jou werk bydra tot iets groter, soos die gemeenskap of dieonderneming waarvoor jy werk.
Wees proaktief Moenie net wag vir opdragte nie, neem die inisiatief en sien waar jy kan help of bydra.
Stel doelwitte Stel realistiese doelwitte vir jouself en werk daarna. Dit sal ‘n gevoel van prestasie gee en jou gemotiveerd hou.
Leer nuwe vaardighede As jy nuwe vaardighede aanleer, kan jy beter bydra tot die organisasie en jou selfvertroue sal versterk.
Werk aan goeie verhoudings met kollegas Die opbou van goeie verhoudings met jou kollegas kan ‘n positiewe werkkultuur skep wat dit makliker maak om gemotiveerd en gefokus te bly.

Deur hierdie praktiese wenke toe te pas, kan jy jouself bewys as ‘n toegewyde werknemer en ontslag voorkom.

3. Sorg vir jou werk/privat lewe balans

Een belangrike manier om positief te bly na ‘n droom van ontslag is om ‘n gesonde werk/privat lewe balans te handhaaf. ‘n Onbalans tussen werk en lewe kan lei tot stres en ‘n ongelukkige werksomgewing, wat kan bydra tot die gevoel van ontslag in ‘n droom. Hier is ‘n paar praktiese maniere om hierdie balans te vind:

1. Skep ‘n skedule Maak ‘n skedule vir jou werksure, asook jou vrye tyd. Probeer om aan hierdie skedule vas te hou om ‘n balans tussen werk en lewe te behou.
2. Kweek ‘n sterk ondersteuningsnetwerk Hou nou kontak met vriende en familie, en maak tyd vir sosiale aktiwiteite buite die werk. Dit kan help om stres af te blus en ‘n positiewe lewensuitkyk te behou.
3. Maak tyd vir selfsorg Selfsorg is baie belangrik om stres te bekamp en ‘n positiewe geestestoestand te handhaaf. Maak tyd vir gesonde aktiwiteite soos oefening, meditasie of jou gunsteling stokperdjie.
4. Stel grense Maak seker dat jy genoeg tyd het vir werk asook vir jou persoonlike lewe. Wees nie bang om grense te stel nie, en leer om nee te sê as dit nodig is.
5. Gee jouself toestemming om te ontspan Soms is die beste manier om balans te vind om net te ontspan. Gee jouself toestemming om te rus en herlaai jou batterye gereeld. Dit sal jou help om meer produktief en gelukkiger te wees in jou werk en privaat lewe.

Sorg vir jou werk/privat lewe balans is ‘n belangrike deel van gesondheid en geluk en kan lei tot ‘n meer positiewe lewensuitkyk, selfs in moeilike tye.

Wanneer om hulp te soek

Soms kan ‘n droom van ontslag net ‘n eenmalige negatiewe ervaring wees, maar as dit ‘n patroon word, kan dit jou geestesgesondheid beïnvloed. As jy merk dat jy deurlopend hieroor droom of gevoelens van depressie of angs ervaar, is daar ‘n rede om groter waaksaamheid te uitoefen. ‘n Mens moet nooit bang wees om hulp te vra nie. In hierdie gedeelte sal ons kyk na wanneer die regte tyd is om hulp te soek en bespreek hoe om die regte hulp te kry.

1. As dit ‘n patroon van drome word

Wanneer jy merk dat jy herhaaldelik drome van ontslag het, kan dit ‘n aanduiding wees van onderliggende gevoelens van onsekerheid en ontevredenheid in jou werk. Dit kan ‘n goeie idee wees om ‘n bietjie dieper te graaf in hierdie gevoelens en moontlik met ‘n terapeut of loopbaan adviseur te praat. Hier is ‘n paar stappe wat jy kan neem as jy begin merk dat drome van ontslag ‘n patroon word:

 • Kyk vir temas: Maak aantekening van enige temas of patrone wat in jou drome van ontslag na vore kom. Byvoorbeeld, dalk droom jy altyd van ontslag ná ‘n ontmoeting met ‘n ongemaklike kollega. Dit kan wees dat jy hierdie persoon moet vermy of dalk ‘n gesprek met hulle moet hê om die onderliggende saak aan te spreek.
 • Neem ‘n stap terug: Af en toe kan dit voel asof ons vasgevang is in ‘n onaangename werksomgewing en dit kan ons perspektief in ons drome beïnvloed. Kyk na jou werk situasie vanuit ‘n afstand en beoordeel of daar dalk probleme of uitdagings is wat opgelos kan word om jou werkervaring te verbeter.
 • Praat met iemand: Selfs al dink jy nie dat daar ‘n spesifieke rede is vir jou drome nie, kan dit steeds nuttig wees om met ‘n terapeut of vriend oor jou gevoelens te praat. Soms kan dit net die uitdaging van die praat oor gevoelens wees wat kan help om te verstaan wat ons regtig voel en waarom.

As jy merk dat jou drome van ontslag nie net verbygaande gedagtes is nie, maar eerder ‘n patroon begin vorm, is dit belangrik om dit ernstig op te neem en te soek na maniere om jou loopbaanervaring te verbeter. Dit kan wees deur ‘n gesprek met jou werkgewer te hê oor uitdagings in die werkplek, of deur na nuwe geleenthede te kyk wat beter by jou persoonlike behoeftes en loopbaan doelwitte pas. Onthou om jouself nie onnodig onder druk te stel nie en om moontlike oplossings met ‘n gebalanseerde perspektief te oorweeg.

2. As jy gevoelens van depressie of angs ervaar

Wanneer jy gevoelens van depressie of angs ervaar a.g.v. herhaalde drome oor ontslag, is dit belangrik om hulp te soek. Dit is ‘n teken dat die droom dalk ‘n diep liggende emosionele impak op jou het en dat daar wel probleme in jou lewe kan wees wat hierdie droom veroorsaak. Die tabel hieronder lys enkele simptome van depressie en angs:

Depressie Simptome Angs Simptome
Chroniese gevoel van hartseer of hopeloosheid Ongekontroleerde en oormatige bekommernis
Gebrek aan selfvertroue en selfbeeld Fisieke tekens soos swaeterige hande, hartkloppings, en duiseligheid
Harde kritiek teenoor jouself Chroniese aanvoeling van ongemak en spanning
Gebrek aan energie en moegheid Moeilikheid om te fokus en te konsentreer
Slaapprobleme Ontwykende gedagtes en gevoelens van onsekerheid

Indien jy enige van hierdie simptome ervaar, moet jy dadelik hulp soek by ‘n professionele terapeut of kliniese sielkundige. Daar is niks verkeerd om hulp te vra nie en dit kan ‘n groot verskil maak in jou lewe en welsyn. ‘n Gesondheidorg wat jou kan help is die Suid Afrikaanse Vennootskap vir Sielkunde.

Conclusie

In die slotbeskouing kan daar gesê word dat ‘n droom van ontslag soms ‘n versteurde gemoedstoestand kan weerspieël en nie noodwendig ‘n vooraanduiding is van ‘n werklike ontslag nie. Dit is belangrik om positief te bly in hierdie situasie en om te fokus op die positiewe aspekte van jou loopbaan en jou werkethiek. Soek raad en gesels met jou kollegas oor enige probleme wat jy mag ervaar, en bly gemotiveerd en hardwerkend om jou werk te behou. Soorg ook vir ‘n balans tussen jou werk- en privaatlewe om enige strese te verminder.

Indien hierdie soort van droom egter ‘n patroon begin vorm of as die dromer gevoelens van depressie of angs ervaar, is dit belangrik om hulp te soek en professionele raad te vra om te verseker dat daar nie ernstige probleme of uitdagings ervaar word nie.

In essensie is dit belangrik om jouself in ‘n positiewe gees te hou, selfs in tye van spanning en onsekerheid. Hou aan om hard te werk, wees dankbaar vir die werk wat jy het, en streef na ‘n balans tussen werk en privaatlewe. Ten slotte, wees bewus van die impak wat drome op die gees kan hê en wees bereid om die nodige stappe te neem om jouself te help as jy enige uitdagings ervaar.

Gereelde Vrae

Wat is die betekenis van ontslag in ‘n droom?

Die betekenis van ontslag in ‘n droom is nie noodwendig letterlik nie, maar kan eerder op gevoelens van onsekerheid of ongeeïndigdheid in jou loopbaan dui.

Hoekom droom ek van ontslag?

Die rede vir ‘n droom van ontslag kan dikwels verband hou met werkstress of die gevoel van onsekerheid oor jou werksituasie.

Hoe kan ek positief bly nadat ek van ontslag gedroom het?

Praat met vriende en familie, fokus op positiewe aspekte van jou werksituasie en soek professionele hulp, indien nodig.

Hoe kan ek voorkom dat ek ontslaan word?

Deur hard te werk, gemotiveerd te bly en ‘n gesonde balans tussen werk en privaatlewe te handhaaf, kan jy jou kanse op ontslag verminder.

Hoe moet ek reageer as ek regtig ontslaan word?

Wees professioneel en vra om ‘n verduideliking. Oorweeg jou opsies, soos ‘n verandering van loopbaan of terugskooling, en gebruik jou ontslag as ‘n geleentheid om verder te groei en te ontwikkel.

Wat moet ek doen as ek sukkel om my werk te geniet?

Onthou wat jou oorspronklike motivering was om die werk te aanvaar, probeer uitvind waar die uitdagings lê, en oorweeg om hulp te soek van ‘n loopbaanadviseur of kollega.

Hoe belangrik is ‘n goeie werk/privatlewe balans?

‘n Goeie werk/privatlewe balans kan ‘n groot rol speel in jou geluk en sukses op die werk. Dit kan ook jou vermoë om stres te hanteer en ‘n gemaklik, vervullende lewe te lei, beïnvloed.

Wat is die beste manier om ‘n loopbaan te verander?

Dit hang af van jou individuele situasie, maar om te begin kan jy ‘n loopbaanteste of selfondersoeke doen, ‘n loopbaanadviseur sien of net jou vaardighede en ervaring opskerp deur te leer en te groei in jou huidige werk.

Kan ‘n droom van ontslag tot ware werklike ontslag lei?

Nie noodwendig nie. Drome is dikwels ‘n weerspieëling van ons emosionele toestand, maar dit beteken nie dat hulle noodwendig die werklikheid weerspieël nie. Dit is belangrik om kalm te bly en ‘n objektiewe blik op jou werksituasie te behou.

Hoe kan ek uitvind of dit tyd is om ‘n ander loopbaan te begin?

As jy sukkel om gemotiveerd te bly en lusteloos of ongelukkig voel met jou huidige werk, kan dit tyd wees om ‘n ander loopbaan te oorweeg. Praat met ‘n loopbaanadviseur, voltooi ‘n loopbaantest of ondersoek die moontlikhede vir terugskooling.

Verwysings

Leave a Comment